Dum spero amo tlumaczenie. Dum Spiro Spero

long as I breathe, I

Dum spero amo tlumaczenie

Ad acta - do akt odłożyć ;sprawa załatwiona. Aliudque cupido, mens aliud suadet - co innego radzi namiętność, co innego rozum - Owidiusz. Verbum caro, panem verum verbo carnem efficit: filque sanquis Christi merum, et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit - słowem więc wcielone ciało chleb zamienia w ciało swe, wino Krwią jest Chrystusową, darmo wzrok to widzieć chce tylko wiara, Boża mowa pewność o tym w serca śle. Apud Deum autem omniapossibilia sunt - u Boga wszystko jest możliwe - Jezus wg ewangelii św. Mundus senescit - świat się starzeje.

Nächster

Dum Spiro Spero, Dum Spero Amo, Dum Amo Vivo : latin

Dum spero amo tlumaczenie

Pater noster, qui es in caelis, ne nos inducas in tentationem. Primus in orbe deos fecit timor - Bogów na świecie najpierw stworzył strach - Petroniusz. Ádeo familiáriter est homínibus ómnia sibi ignóscere, nihil áliis remíttere - jest rzeczą ludzką po przyjacielsku wszystko sobie wzajemnie wybaczać, nie pozostawiając nic innym w tej sprawie - Wellejusz Paterkulus. In Chrome, first click on a language pair and change the search keyword in the field 'Keyword' to a keyword eg: 'eudict'. Amicitia colenda est, quod sine ea tuto ac sine metu vivi non possit, nec iucunde quidem possit- należy pielęgnować przyjaźń, ponieważ bez niej bezpiecznie i bez obawy żyć nie można, ani też żyć przyjemnie - Cyceron. Actis testantibus - jak świadczą akta.

Nächster

Dum Spiro Spero, Dum Spero Amo, Dum Amo Vivo : latin

Dum spero amo tlumaczenie

Admittendo tibi ioca sunt post seria quaedam, sed tamen et dignis et ipsa gerenda modis - mozesz pozwalać sobie na żarty po poruszeniu pewnych spraw poważnych, jednak tylko godnie i umiarkowanie trzeba je stosować. Ad hoc - doraźnie, tylko w tym wypadku. Aurea sunt vere nunc saecula: plurimus auro venit honos, auro conciliatur amor - prawdziwie złote są teraz wieki: za złoto uzyskuje się wysokie zaszczyty, za złoto kupuje się miłość - Owidiusz. I am responsible for the concept, design, programming and development. Rustica gens optima flens - wsiowe chłopstwo najlepsze, gdy płacze najgorsze, gdy wesołe. Alius est Amor, alius Cupido - co innego miłość, co innego namiętność - Afraniusz. Aurea pellis - złote runo - S eneka.

Nächster

Dum Spiro Spero, Dum Spero Amo, Dum Amo Vivo : latin

Dum spero amo tlumaczenie

Actore non probante reus absolvitur - gdy oskarżyciel nie popiera powództwa, oskarżony jest zwalniany. Asinus asinorum in saecula saeculorum - osioł nad osłami na wieki wieków;wyjątkowy głupiec. Leges lego, reges rego iudices iudico - ustanawiam prawa, władam królami, sądzę sędziów. Admoneri bonus gaudet, pessimus quisque rectorem correctorem asperrime patitur - dobry przyjmuje upomnienia z radością, lecz im kto gorszy, tym gorzej znosi upomnienia - Seneka. Secundus vero verbo predicationis fecundus super mundi tenebras clarius radiavit - pierwszy z nich, z anielskiego wyboru oczyszczony i natchniony niebiańskim zarem, zdawał się rozniecać płomienie. C caeca invidia est - zazdrość jest ślepa. Omnes enim causae effectuum naturalium dantur per pineas, angulos et figuras.

Nächster

Kategoria:Sentencje łacińskie

Dum spero amo tlumaczenie

Artes Liberales - Sztuki wyzwolone. Figiendo pugnat, fugiendo vincit - uciekając walczy, uciekając zwycięża. Instead of clicking the Search button, just press Enter. Si vitam inspicias haminum, si denicque mores, cumculpant alios, nemo sine crimine vivit - jeśli przyjrzysz się życiu i obyczajom ludzi,którzy wciąż doszukują się winy u innych, zobaczysz, że nikt nie jest bez winy. Adhibenda est in iocando moderatio - należy zachować umiar w żartach - Cyceron. Manus terminatoris - reka wykonawcy oprawcy,kata.

Nächster

Dum spiro spero. Dum spero amo. Dum amo vivo

Dum spero amo tlumaczenie

Bellum ita suscipiatur, ut aliud nihil nisi pax quaesita videatur - wojnę należy tak podejmować, by nie wydawało się nic innego, jak tylko, że szuka się pokoju - Cyceron. Hannibal ante portas - Hannibal pod bramami - wyrażenie oznaczające bliskie niebezpieczeństwo. Deprecor primum - najpierw przepraszam. Maria mater misericordiae, tu nos ab hoste protege, et hora mortis suscipe - pomnij, o Stwórco wszechświata żeś przyjął niegdyś kształt ciała naszego, kiedy Cię na świat Prześwięta Panna wydała. Offernostras preces in conspectu Altissimi ut cito anticipent nos misericordiae Domini, et apprendas draconem, serpentem Maior sum quam cui possit Fortuna nocere-jestem zbyt mocny, by los mógł mi zaszkodzić - Owidiusz. Aptissima sunt arma senectutis artes execitationesque virtutum - najskuteczniejszą bronią przeciw starości są zainteresowania umysłowe i uprawianie cnót - Cyceron. Credits My name is Tomislav Kuzmic, I live in Croatia and this site is my personal project.

Nächster

Aforyzmy łacińskie

Dum spero amo tlumaczenie

Aequo animo audienda sunt imperitorum convicia - spokojnie należy przyjmować zarzuty ludzi niedoświadczonych - Seneka. Ave maris stella - witaj, gwiazdo morza. Aeterna nox - wieczna noc; śmierć. Te Deum laudamus - Ciebie, Boga, wychwalamy. Agnus Dei, Christus immolatus pro salute mundi, miserere corporis et animae meae.

Nächster

dum spiro spero

Dum spero amo tlumaczenie

De mortuis aut bene, aut nihil - o zmarłych albo dobrze, albo wcale - Plutarch. H habeas tibi - zatrzymaj to sobie. Co wreszcie położy kres wybrykomzuchwałego furiata? Hic domus Dei est - tu jest dom Boży. Consuetudo est altera natura - przyzwyczajenie to druga natura - Arystoteles. Primum cogitare, deinde agere - najpierw myśleć, potem działać. Ave Maria, gratia plena, benedicta tu in mulieribis et benedictus fructus ventris tiu, Jesus - zdrowaś Mario. Altissima quaeque flumina minimo sono labuntur-najgłębsze rzeki płyną z najmniejszym szumem - Kurcjusz Rufus.

Nächster